Milí zákazníci, pozastavujeme činnost našeho E-shopu, další objednávky již nelze uskutečnit. Děkujeme za pochopení.

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

     Souhlasem s naším prohlášením o ochraně osobních údajů souhlasíte se zpracováním a použitím osobních informací v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně osobních údajů.

     Ochrana osobních údajů je pro společnost FRONT s.r.o. prioritní záležitostí. Proto zde uvádíme všechny důležité informace týkající se tohoto tématu:

1. Všeobecné informace

      Se všemi osobními údaji zásadně zacházíme důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení vaší   objednávky. Vaše osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby (např. Česká pošta). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky.

2. Co to jsou osobní údaje

       "Osobní údaje týkající se identity" jsou informace, které slouží explicitně k tomu, aby byla zajištěna vaše identita. Jsou to údaje typu: jméno, příjmení, bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo a mailová adresa. Uložíme si text smlouvy a zašleme vám e-mailem údaje o objednávce. Všeobecné obchodní podmínky si můžete kdykoliv přečíst na stránkách http://www.frontmoda.cz/obchodni-podminky/. Na vašem zákaznickém kontě jsou zaznamenány všechny objednávky, které jste v minulosti provedli. Vaše osobní údaje jsou uloženy odděleně a zvláště pečlivě chráněny. Jsou archivovány pouze tehdy, pokud nám dáte údaje výslovně plně k dispozici.

         Při registraci kvůli newsletteru používáme vaši e-mailovou adresu popř. vaše jméno. Odhlášení můžete provést kdykoliv.

3. Jsou vaše informace předávány třetím osobám

          FRONT s.r.o. nepředává vaše osobní údaje třetím osobám, pokud jste s tím předem výslovně nesouhlasila. Vážíme si vaší důvěry a dbáme na to, abychom vaše soukromé údaje ochránili.

           Se všemi osobními údaji zacházíme zásadně důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení vaší objednávky. Osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby  (např. dopravní servis). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky. Při zpracování osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a  to v souhlasu se zákonnými ustanoveními. Vaše údaje nikdy nepředáváme za marketingovými účely třetím osobám.

4. Informace o údajích, které si společnost FRONT s.r.o. uložila

        FRONT s.r.o. potřebuje vaše údaje především kvůli provedení objednávek a plateb. Podle spolkového zákona o ochraně dat máte právo se bezplatně informovat o svých uložených údajích a máte právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte k tomuto tématu otázky , kontaktujte prosím společnost FRONT s.r.o. e-mailem.